Verkeer en vervoer

Binnen de gemeente De Marne is een verkeerscommissie die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over verkeerszaken. De verkeerscommissie komt om de zes weken bijeen.

De verkeerscommissie bestaat uit:

Moet u vragen en of opmerkingen hebben over verkeer dan kunt u bellen met mevrouw A.S. Pol, tel. (0595) 42 1151. Uw punten zullen dan worden meegewogen tijdens het overleg in de verkeerscommissie.

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie wordt op basis van een jaarwerkplan uitgevoerd. Het jaarwerkplan wordt door Veilig Verkeer afdeling De Marne opgesteld. Indien het werkplan is goedgekeurd wordt dit door Veilig Verkeer afdeling De Marne uitgevoerd. Voor informatie aangaande de activiteiten kunt u contact opnemen met VVN.

Datum laatste wijziging: 25 februariĀ 2013.

Terug naar boven