Veiligheid en leefbaarheid

 
Regie

Om risico's en verstoringen van de veiligheid beheersbaar te maken, voert de gemeente de regie over het Integraal Veiligheidsbeleid. Belangrijke partners hierbij zijn de politie, het jongerenwerk, de brandweer, het openbaar ministerie en organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs, rampenbestrijding en verkeersveiligheid. In nauw overleg worden de uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Beleving

Het begrip veiligheid kent twee kanten. Aan de ene kant is er de objectieve veiligheid. Die is af te lezen aan de criminaliteitscijfers en de oplossingspercentages van misdrijven. Deze cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarplan van de politie, dat openbaar is en ook door de gemeenteraad wordt ontvangen. Aan de andere kant is er de veiligheidsbeleving van burgers.

Eigen verantwoordelijkheid

Hoe belangrijk een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek door de gemeente en andere organisaties ook is, burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Spreek mensen aan op hun gedrag als zij zich misdragen! Bescherm uzelf tegen inbraak en diefstal. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie. Besteed voldoende aandacht aan de opvoeding van uw kinderen en breng ze normbesef bij. Meld onveilige situaties in uw buurt bij de buurtagent. Als u getuige bent van een misdrijf of ongeval, bel dan het alarmnummer 112. Houd u in het verkeer aan de maximumsnelheden. Hebt u vermoedens over huiselijk geweld in uw vrienden- of kennissenkring? Maak dan eens een praatje met de buurtagent of de jeugdagent.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven