Politie


Gebiedsgebonden werken

Gebiedsgebonden werken houdt onder meer in dat de politiemensen hun gebied goed kennen, weten welke problemen er spelen en wie de mensen zijn die er leven en werken. Ons korps vindt de mening en de signalen die mensen in het gebied afgeven heel belangrijk. Deze signalen bepalen uiteindelijk het beleid van de politie, dus datgene wat de politie doet! In sommige plaatsen wordt het lokale politiewerk vanuit een kleiner bureau, de zogenoemde politiepost, gedaan. In grotere plaatsen door een groot bureau, de basiseenheid.

Basiseenheid Zuidhorn

De politiewerkzaamheden in de gemeente De Marne worden verzorgd vanuit de basiseenheid Zuidhorn. In Leens is een politiepost die twee ochtenden per week geopend is. Wanneer u iets wilt aangeven of melden, kunt u in beide plaatsen terecht, in Leens alleen op afspraak. Ook kunt u eventueel melding of aangifte doen bij een agent die ter plaatse aanwezig is. In gemeente De Marne zijn een aantal buurtagenten en twee jeugdagenten werkzaam. De jeugdagenten zijn ook werkzaam voor de gemeenten Winsum en Zuidhorn.

Aangifte doen

Wanneer u slachtoffer van een misdrijf geworden bent, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet bij de politie. Door aangifte te doen vergroot u de kans dat de dader(s) en/of de buit worden achterhaald. U helpt dan de politie, gemeente, openbaar ministerie en andere organisaties om toekomstige criminaliteit beter aan te pakken. U kunt aangifte doen op het politiebureau in Zuidhorn en Leens of via internet. Voor het doen van een aangifte moet altijd een afspraak gemaakt worden.

Noodgevallen: telefoon 1-1-2

In geval van nood belt u het algemeen alarmnummer: 1-1-2.

Niet-noodgevallen: telefoon 0900-8844

Daarnaast is Regiopolitie Groningen 24 uur per dag en zeven dagen in de week telefonisch bereikbaar via het centrale nummer 0900 – 8844 (lokaal tarief) voor het doen van meldingen, vragen om informatie of het maken van een afspraak voor aangifte. Afhankelijk van uw vraag verbindt de telefonist u door naar het dichtstbijzijnde politiebureau, stuurt politiemedewerkers bij u langs of verwijst u naar het juiste adres. 

Bezoekadressen

 
Politiebureau Zuidhorn

Bezoekadres: Hooiweg 1
9801 AJ Zuidhorn
Postadres: Postbus 588
9700 AN Groningen
Telefoon: 0900-8844
Openingstijden: 08.30-17.00 uur op werkdagen; zaterdag en zondag gesloten.

politiebureau in Zuidhorn

Politiepost Leens

Bezoekadres: R Ritzemastraat 11
9965 TD Leens
Postadres: Postbus 588
9700 AN Groningen
Telefoon: 0900-8844
Openingstijden: De politiepost in Leens is open op dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Maandag, woensdag, vrijdag en 's weekends gesloten.

politiebureau in Leens

Verantwoordelijkheid burgemeester

De burgemeester heeft specifieke verantwoordelijkheden voor de politietaken. Samen met de burgemeesters van Zuidhorn en Winsum overlegt zij op gezette tijden met de politie en het Openbaar Ministerie. Dit overleg staat bekend als de ‘lokale driehoek’. Daarnaast heeft de burgemeester van De Marne regelmatig rechtstreeks overleg met agenten van de basiseenheid Zuidhorn over aangelegenheden die spelen in de gemeente De Marne.

Meld Misdaad Anoniem: "M"

"M" is een meldlijn waar mensen anoniem informatie kunnen geven over ernstige misdrijven, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, inbraken, (auto)diefstallen, mishandeling, wapen- en drugshandel, mensenhandel en verkrachting. "M" kan ook gebeld worden over fraudezaken zoals oplichting en verzekeringsbedrog. "M" is bedoeld voor mensen die iets weten over een misdrijf en dat - uit angst voor represailles of confrontatie met de dader - niet direct durven te melden bij de politie. In die situatie kan bellen naar "M" een goed alternatief zijn. Mensen die "M" bellen, blijven anoniem omdat in de telefooncentrale van "M" geen nummerweergave mogelijk is. Bovendien worden nergens gegevens over de beller genoteerd. Het gratis nummer 0800-7000 is dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 22.00 uur.

Datum laatste wijziging: 15 augustus 2013.

Terug naar boven