Brandweer

De brandweer in de gemeente De Marne houdt zich over het algemeen bezig met bestrijding van brand en ongevallen. Zij heeft de beschikking over twee blusgroepen. Deze werken vanuit de brandweerkazernes in Wehe-den Hoorn en vanuit Zoutkamp. 

Als iedere seconde telt

Bij de brandweer telt iedere seconde, net als bij de politie en de ambulancedienst. Spoedeisende hulp van de brandweer kan worden ingeschakeld via het landelijke alarmnummer 112.

Wat doet de brandweer?

Dat de brandweer branden blust, weet iedereen. Maar de brandweer doet veel méér. Om branden te voorkomen controleert zij bijvoorbeeld regelmatig of de brandveiligheidsregels worden nageleefd. Daarnaast houdt zij zich bezig met hulpverlening, dienstverlening en voorlichting.

Verder heeft de brandweer een belangrijke taak bij grootschalige calamiteiten en rampen. De brandweer rukt ook uit bij verkeersongevallen waarbij sprake is van beknelling of indien het ambulancepersoneel assistentie nodig heeft. Assistentie bij waterongevallen en treinongevallen horen ook tot het werkterrein van de brandweer. Kortom de taak van de brandweer bestaat uit het redden van mens en dier.

Materieel

De blusgroepen hebben beide de beschikking over een volledig ingerichte tankautospuit, die geschikt is voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. Daarnaast hebben ze ook beide een personeel- en materieelwagen. De blusgroep van Zoutkamp kan daarnaast in regionaal verband nog worden ingezet in de waarschuwing en verkenningsdienst voor het meten van gevaarlijke stoffen. De blusgroep van Zoutkamp kan in regionaal verband ook worden ingezet in de waarschuwing- en verkenningsdienst voor het meten, bij een calamiteit, van eventuele vrijgekomen gevaarlijke stoffen.

Nieuwe organisatie brandweer per 2014

Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. De inwoners van de provincie Gronngen merken hier weinig van. De 40 brandweerposten in de regio staan elk moment paraat om branden en ongevallen te bestrijden. Het telefoonnummer 112 blijft hét alarmnummer dat u belt bij noodsituaties.

Contact met de brandweer

De contactmogelijkheden met de brandweer vindt u via de volgende link: http://brandweer.groningen.nl/contact/

Datum laatste wijziging: 01 december 2014.

Terug naar boven