Veiligheid in De Marne


Helpt u mee De Marne veiliger te maken!

Veiligheid draait om mensen. Om buren, passanten op straat, ondernemers en scholieren. Betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun straat, hun buurt en de gemeente is essentieel. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen en voor de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van de gemeente De Marne.

Veel aandacht voor het onderwerp

Zowel de landelijke overheid, de provincies als gemeenten schenken op dit moment veel aandacht aan het begrip veiligheid. Voor De Marne betekent dit dat hier de komende jaren veel aandacht voor zal zijn. De gemeenteraad van De Marne heeft in juni 2011 het Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2015 vastgesteld. Hieruit worden per jaar uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Na de rampen in Enschede en Volendam heeft het begrip veiligheid meer dan normale aandacht gehad. Ook in de gemeente De Marne wordt momenteel veel tijd besteed aan het actualiseren van bestaand beleid. Daarnaast is in oktober 2010 de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. De politie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving, de handhaving van de openbare orde en het verlenen van noodhulp.

De brandweer is op dit moment actief betrokken bij de afgifte en controle van gebruiksvergunningen.

Op de vervolgpagina's krijgt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen.

Groningen heeft eigen digitale risicokaart

De Risicokaart Groningen is gereed. De digitale Risicokaart is een product van de Provincie Groningen, de Regionale Brandweer Groningen en de gemeenten in de provincie Groningen. De kaart biedt gedetailleerde informatie over de externe veiligheidsrisico's in de provincie.

De digitale Risicokaart is bestemd voor medewerkers rampenbestrijding bij overheden en hulpverleningsorganisaties. Provincie, gemeenten en de Regionale Brandweer hebben twee jaar gewerkt aan de totstandkoming van de risicokaart. Op de kaart staan objecten die bij een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een brand of explosie, een gevaar voor de omgeving kunnen vormen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Ook zijn kwetsbare objecten, zoals zorgcentra en scholen, die extra zorg nodig hebben in geval van calamiteiten, in de kaart opgenomen.

De risicokaart Groningen is ook te vinden op het internet. Via de website www.provinciegroningen.nl is de risicokaart Groningen nu voor iedereen toegankelijk.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven