Huis voor de Sport Groningen

De gemeente heeft een samenwerkingsverband met Huis voor de Sport Groningen. Deze organisatie is in mei 2001 opgericht als een gezamenlijk initiatief van de provincie Groningen en alle Groninger gemeenten. Huis voor de Sport Groningen biedt op praktische wijze ondersteuning aan sportverenigingen en gemeenten met als doel breedtesport in de provincie te bevorderen en te ontwikkelen. De missie is zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en hechten aan de lokale sportinfrastructuur. De organisatie is het expertisecentrum voor sport en bewegen, de partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, verzorgen van sportcursussen en ontwikkelen van nieuwe producten. 

Projecten

In samenwerking met gemeenten en andere organisaties worden er sportprojecten uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van sportdeelname en de rol van sport als middel om sociale binding in de maatschappij te bevorderen.

Verenigingondersteuning

De sportvereniging staat bij Huis voor de Sport Groningen centraal. Omdat iedere organisatie zijn eigen achtergrond, ervaringen en specifieke vragen heeft, hangt het advies en de begeleiding af van de vraag. Huis voor de Sport Groningen beschikt over professionele expertise, vakkennis en deskundigheid met betrekking tot ondersteuning op het gebied van organisatie, werving en behoud van vrijwilligers, wet- en regelgeving of sportstimulering. Wilt u als sportvereniging advies of begeleiding, bel dan (0598) 32 32 00 of mail naar info@huisvoordesportgroningen.nl.

Scholingen

Huis voor de Sport Groningen organiseert thema-avonden of cursussen op het gebied van kadervorming, vrijwilligers in de sport, sportsponsoring, PR en communicatie, sportblessures en sociale hygiëne.

Meer informatie?

Huis voor de Sport Groningen, Laan van de Sport 6, 9603 TG Hoogezand. Telefoon (0598) 32 32 00, Fax (0598) 32 54 48, e-mail: info@huisvoordesportgroningen.nl. Internet: www.huisvoordesportgroningen.nl

Datum laatste wijziging: 19 augustus 2013.

Terug naar boven