Kinderopvang in De Marne

Binnen de gemeente De Marne zijn diverse mogelijkheden voor kinderopvang. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden.

Kinderdagverblijf (KDV)

Bij een kinderdagverblijf (crèche) kunnen ouders terecht voor de opvang van hun kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf. De kinderen zijn vaak op leeftijd ingedeeld (horizontale groep). Maar het komt steeds vaker voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep worden geplaatst (verticale groep).

De kinderen worden begeleid en verzorgd door pedagogisch medewerkers met minimaal een mbo3-opleiding (conform de cao kinderopvang).

 
Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur, te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

 
Gastouderopvang

Voor ouders die onregelmatige werktijden hebben, in dunbevolkte gebieden wonen of opvang zoeken in een huiselijke sfeer, biedt gastouderopvang goede mogelijkheden. Gastouderopvang is volgens de Wko opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In de wet wordt de term 'voorziening voor gastouderopvang' gebruikt. Dit is de wettelijke term voor de combinatie van een gastouder en een opvanglocatie.

De gastouderopvang wordt verzorgd door een geregistreerde gastouder. Deze kan op het eigen woonadres kinderen opvangen of op het woonadres van een van de vraagouders van de kinderen die worden opgevangen. Als de opvang bij een van de vraagouders plaatsvindt, kunnen daar ook kinderen van andere ouders worden opgevangen.

Peuterspeelzaal

Ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen ervoor kiezen om hun kinderen naar de kinderopvang of naar de peuterspeelzaal te brengen. Een peuterspeelzaal is geen vorm van kinderopvang. Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal kunnen hiervoor dus geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

De peuterspeelzalen in De Marne bevinden zich in:

Alle peuterspeelzalen werken samen en hebben zich verenigd in de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne, gevestigd in het pand Plantsoenstraat 4 te Eenrum. Zie ook de link aan de rechterkant van deze pagina.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan de gegevens van alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die aan de wettelijke eisen voldoen. Alle voorzieningen voor kinderopvang die aan de eisen uit de Wet Kinderopvang (Wko) voldoen, komen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In het LRKP kan iedereen zien welke opvang door de gemeente is geregistreerd na een inspectie door de GGD.

De Belastingdienst kan met het LRKP controleren of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie of gastouder staat geregistreerd in het LRKP. Peuterspeelzalen zijn opgenomen in het LRKP, maar geven geen recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvangorganisatie beginnen? Dan moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan door een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. De aanvraagformulieren vindt u via onze Gemeentewinkel.

Leges

Voor inschrijvingen of wijzigingen in het LRKP brengt gemeente De Marne geen leges in rekening.

Datum laatste wijziging: 10 augustus 2017.

Terug naar boven