Kinderen en jongeren

In de gemeente De Marne wonen veel kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Overdag maken zij op grote schaal gebruik van voorzieningen in de gemeente, zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, sportclubs, bibliotheken, speeltuinen en jeugdsozen.

Gemeentelijk jeugdbeleid

Voor meer informatie over het gemeentelijk jeugdbeleid verwijzen wij u naar de pagina Beleidsnotities.

Advies, hulp en begeleiding

Voor advies, hulp en begeleiding kunnen kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen. Zie deze link voor meer informatie.

Nieuwe ontwikkelingen: integrale kindcentra

In Leens en Eenrum onderzoeken we de mogelijkheden voor de oprichting van een zogeheten 'integrale kindcentra'. Hierin werken scholen en andere instellingen voor kinderen aan een samenhangend programma-aanbod en dat het liefst onder één dak.

Datum laatste wijziging: 04 januari 2016.

Terug naar boven