Gezondheid, zorg en welzijn

De gemeente richt haar gezondheidsbeleid op een drietal speerpunten:

1. het stimuleren van een gezonde leefstijl
2. het toegankelijk en bereikbaar houden van zorgvoorzieningen
3. het ontwikkelen van een vangnet voor zorgmijders (OGGZ)

De gemeente heeft daarnaast nog een groot aantal andere gezondheidstaken, die grotendeels worden uitgevoerd door de GGD in Groningen. Dat geldt bijvoorbeeld voor infectieziektenbestrijding, openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, toezicht op veiligheid van speeltuinen etcetera. Meer informatie over het beleid, en over de gezondheidssituatie van mensen in Noord Groningen, vindt u in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid De Marne. Deze vindt u op de pagina Beleidsnotities - Volksgezondheid.

Waar kunt u terecht bij gezondheidsproblemen?

In de gemeente werken meerdere huisartsen, u kunt bij hen terecht met allerhande vragen over uw gezondheid. Zij hebben bijna allen een apotheek aan huis. In de meeste gevallen kunt u de medicijnen direct meenemen. In de avonduren en in het weekeinde kunt u medicijnen krijgen via de Doktersdienst Groningen.

Meer informatie

rubriek Ziekte in Gemeentewinkel
Zorgloket gemeente De Marne

Adresinformatie in digitale gemeentegids

rubriek Gezondheidszorg
rubriek Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Datum laatste wijziging: 10 augustus 2016

Terug naar boven