Dieren, natuur en milieu

De Marne is een relatief schone gemeente met veel rust en ruimte. Het milieubeleid van de gemeente is er op gericht om deze kwaliteiten te behouden en te verbeteren. De Marne zoekt daarbij naar een samenhang met economische ontwikkelingen.

paarden in de wei

Daarbij streeft de gemeente naar een duurzame ontwikkeling, waarbij zij nadrukkelijk invulling geeft aan haar voorbeeldfunctie. Dit betekent dat zij haar bijdrage wil leveren om er voor te zorgen dat de huidige generatie een goede milieukwaliteit achterlaat, zonder milieuproblemen af te wentelen op de volgende generatie of een ander gebied.

Datum laatste wijziging: 15 augustus 2013

Terug naar boven