Huren van woningen

In De Marne zijn ongeveer 1300 huurwoningen. In de gemeente zijn behalve een woningstichting ook Zonnehuisgroep Noord en Vestia actief.

Woningstichting Wierden en Borgen

Woningstichting Wierden en Borgen is actief in de gemeenten De Marne, Bedum, Eemsmond, Loppersum, en Winsum. Zij verhuurt door de gehele gemeente De Marne ongeveer 1200 woningen.

Contactgegevens: De Vlijt 30, postbus 103, 9780 AC Bedum. Telefoon: (050) 402 3750. E-mail: alg@wierdenenborgen.nl

Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuisgroep Noord verhuurt aanleunwoningen en verzorgingsplaatsen in twee zorgcentra, namelijk ’t Olde Heem te Kloosterburen en Asingahof in Ulrum.

Vestia Noord Nederland

Vestia Noord Nederland verhuurt aanleunwoningen in Eenrum, namelijk de voormalige aanleunwoningen van Aagtsheem aan het Ernstheemsterpad.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven