Bouwkavels in Zoutkamp

Het plan Doornbos 3 ligt aan de oostkant van het dorp Zoutkamp. Zoutkamp met ongeveer 1.232 inwoners is een oud vesting- en vissersdorp. Weliswaar zijn er veel vissersactiviteiten naar Lauwersoog gegaan, toch blijft er nog heel wat over van het vissersdorp, zeker de sfeer.

Doornbos 3 is de laatste fase van het bestemmingsplan Doornbos. Het plan bestaat uit 13 kavels waarvan 11 kavels bedoeld zijn voor vrijstaande woningen en 2 kavels voor een twee onder één kap woning. Het plan heeft een groen karakter. Dit komt onder andere doordat de bestaande bosschages grotendeels zijn blijven staan. Daarnaast is voor de kavels 1 tot en met 6 een brede groenstrook gerealiseerd.

Vanuit de Snik 13 is het bestaande schelpenpad doorgetrokken over de Zoutkampertocht en langs de openbare basisschool Solte Campe.

Doornbos Zoutkamp 3

Om het woongenot te vergroten voor de inmiddels bewoners van het plan Doornbos 3 is in het jaar 2009 het plan voor wat betreft de werkzaamheden voor de infrastructuur geheel gereed gemaakt. De groenstrook is ingepland, de verlichting is aangebracht en ook het wegdek en de trottior zijn al gereed. U komt dus in een woonwijk die zo goed als af is.

Prijslijst en overzicht beschikbaarheid van kavels

De gemeente heeft voor de uitgifte van de kavels een informatiepakket samengesteld. In dit informatiepakket vindt u het volgende: de verkavelingtekening, kavelprijzen, voorschriften van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitseisen, concept koopovereenkomst met de algemene verkoopvoorwaarden.

Zoutkamp: Doornbos 3, 12 kavels. Nog 1 kavel wonen beschikbaar. € 70,-- per m2 excl. 21% BTW.

Wilt u graag een informatiepakket ontvangen of wenst u meer inlichtingen over de aankoop van bouwkavels dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het taakveld Grondbedrijf en Vastgoed, tel. (0595) 575500.

Datum laatste wijziging: 29 mei 2015.

Terug naar boven