Bouwkavels in Ulrum


Plan Trekweg

Het plangebied Trekweg ligt aan de zuidwestkant van het dorp Ulrum en bestaat uit 7 kavels voor vrijstaande woningen. Twee van deze woningen sluiten aan bij de bestaande woningen aan de Trekweg. De overige 5 vrijstaande woningen worden op het bouwterrein aan de achterzijde van de Trekweg gerealiseerd. De nieuwe weg genaamd de Ceres ontsluit deze kavels.

Omdat het karakter en de kwaliteiten van de locatie te houden wordt er in het stedenbouwkundigplan aangesloten op de huidige structuur en kenmerken van het gebied. De aandachtspunten bij de ontwikkeling van het plan aan de Trekweg zijn de relatie met het aangrenzende Asingapark en het tegenovergelegen Ulrumeropvaart..

Trekweg Ulrum 2

Prijslijst en overzicht beschikbaarheid van kavels

De gemeente heeft voor de uitgifte van de kavels een informatiepakket samengesteld. In dit informatiepakket vindt u het volgende: de verkavelingstekening, kavelprijzen, voorschriften van het bestemmingsplan, concept koopovereenkomst met de algemene verkoopvoorwaarden.

Ulrum: Trekweg, 7 kavels. Nog 3 kavels voor wonen beschikbaar. € 70,-- per m2 excl. 21% BTW.

Wilt u graag een informatiepakket ontvangen of wenst u meer inlichtingen over de aankoop van bouwkavels dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het taakveld Grondbedrijf en Vastgoed, tel. (0595) 575500.

Datum laatste wijziging: 13 juli 2016.

Terug naar boven