Bouwkavels in Leens

In het plangebied Leens-Oost is ruimte opgenomen voor de ontwikkeling van 29 huurwoningen, te realiseren door Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum. In de koopsector worden in totaal 62 koopwoningen ontwikkeld, waarvan een deel via projectmatige bouw en een deel via particulier opdrachtgeverschap.

Onderstaand vindt u informatie over de bedrijven die de koopwoningen ontwikkelen:

Datum laatste wijziging: 14 april 2015.

Terug naar boven