Bedrijvenpark De Marne (Ulrum)

Ten zuiden van de Leensterweg en ten oosten van de Singel te Ulrum is het nieuwe bedrijventerrein van de gemeente De Marne gerealiseerd. De netto uitgeefbare grond is totaal circa 03.00.00 ha.

Woon-/werkkavels

Het bedrijvenpark bestaat uit deelgebieden. Het gebied aan de zuidkant van de Buitensingel is geschikt voor bedrijven met een milieucategorie 1 of 2 uit de VNG bedrijvenlijst. Te denken valt aan bedrijven als: kantoor aan huis, dienstverlening, hoveniersbedrijf, ict-bedrijven, installatiebedrijf, klussenbedrijf etc. Ook mag men op deze kavels een dienstwoning bouwen. De kavelgrootte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de koper.

Bedrijfskavels

Het andere deelgebied is bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3 voor zover men voldoet aan de milieuvergunning. Hieronder vallen bijvoorbeeld: bedrijven die meubelen vervaardigen, bouwbedrijven, dienstverlening ten behoeve van landbouw, op-en overslag, perifere detailhandel en productiegebonden detailhandel. In dit gedeelte van het bedrijvenpark zijn geen dienstwoningen toegestaan. Ook hier wordt de kavelgrootte zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de koper.

Kavelprijzen

• Woon-/werkkavels: vanaf vanaf € 50.000,- excl. 21% BTW. Kaveloppervlakte: 1.000 m2 (naar behoefte in te passen)
• Bedrijfskavels: prijs € 43,- per m2 excl. 21% BTW. Kaveloppervlakte: naar behoefte in te passen.

Wilt u informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.T. Hofman-Zijlstra, telefoonnummer (0595) 42 1087 of met de heer H.A.J. Dijkstra, telefoonnummer (0595) 42 1088.

Datum laatste wijziging: 29 februari 2016.

Terug naar boven