Nationaal Park Lauwersmeer

Sinds 2003 heeft het Lauwersmeergebied de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park Lauwersmeer ligt op de grens van de provincies Groningen en Friesland. Het is een weids gebied bestaande uit wateren, zandplaten, grazige graslanden en bossen. Het heeft een rijke plantengroei, met zowel zoutminnende kwelderplanten op de slikken als verschillende soorten orchidee├źn en Parnassia, kenmerkende soorten voor vochtige duinvalleien. Het is een belangrijk rust- en fourageergebied voor (broed)vogels.

windmolentje in Lauwersmeer

Door de openheid is het Lauwersmeer bijzonder aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars en vogelliefhebbers. Ook watersporters kunnen er hun hart ophalen. Het Lauwersmeer heeft een omvang van ca. 5.800 hectare.

Zeearenden

De zeearenden in Nationaal Park Lauwersmeer hebben in 2011 succesvol gebroed. Ze hebben 1 jong gekregen. Staatsbosbeheer heeft op 6 juni de jonge zeearend geringd. Het is voor het eerst dat zeearenden succesvol hebben gebroed in dit natuurgebied. Er zijn in Nederland nu twee plekken waar zeearenden met succes jongen ter wereld hebben gebracht, in de Oostvaardersplassen en in het Lauwersmeergebied. Beide terreinen zijn in beheer bij Staatsbosbeheer.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven