Verordeningen en regelingen

De gemeente De Marne is aangesloten op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) op www.overheid.nl. Dit betekent dat u de regelingen van de gemeente, bijvoorbeeld de Afvalstoffenverordening, de belastingverordeningen of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) digitaal kunt inzien via www.overheid.nl menu "Lokale wet- en regelgeving".

Deze regelingen op www.overheid.nl geven de wetgevende bevoegdheden van de gemeente weer. De verordeningen regelen bijvoorbeeld de hoogte van legeskosten voor de aanvraag van een paspoort of een bouwvergunning. Maar er is ook een Verordening Wet kinderopvang en een Verordening onroerende zaakbelasting. En zo zijn er nog een heleboel andere verordeningen. Met een verzamelwoord noemen we dat 'regelgeving'. Deze verordeningen staan nu allemaal overzichtelijk op één website.

Beleidsnotities en statistieken

De gemeentelijke beleidsnotities en statistieken kunt u nog steeds vinden op onze eigen website, zie hiervoor de link aan de rechterkant van deze pagina.

Datum laatste wijziging: 28 januari 2014.

Terug naar boven