Verkiezingen en referenda

 
De volksvertegenwoordigers

Tijdens algemene verkiezingen kiezen wij de volksvertegenwoordigers. Op landelijk niveau zijn dat de leden van de Tweede Kamer, op provinciaal niveau de leden van de Provinciale Staten en op gemeentelijk niveau de leden van de gemeenteraad. Gemeente De Marne heeft 15 raadsleden.

De bestuurders

Naast de volksvertegenwoordiging is er ook een dagelijks bestuur. Op landelijk niveau is dat de regering. De regering bestaat uit de koningin en de ministers.

Het dagelijks bestuur van de provincie wordt gevormd door het college van Gedeputeerde Staten. Het college bestaat uit de commissaris van de koningin, benoemd door de kroon, en de gedeputeerden, die worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt door de kroon benoemd, de wethouders worden gekozen door de leden van de gemeenteraad. Gemeente De Marne heeft drie wethouders, deze maken sinds het dualisme geen deel meer uit van de gemeenteraad.

Gehouden verkiezingen

Hiernaast treft u links aan naar diverse pagina's met informatie over de gehouden verkiezingen, zoals overzichten met uitslagen ervan van gemeente De Marne.

Datum laatste wijziging: 29 januari 2014.

Terug naar boven