Geschiedenis van de huisvesting

In de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw was in veel gemeenten het gemeentelijke bestuur nog ondergebracht in een dorpscafé of dorpslogement. Dit is een van de redenen dat veel van deze cafés of restaurants nog de naam ‘Het Gemeentehuis’ dragen.

Voormalige gemeente Leens

Vanaf het ontstaan van de voormalige gemeente Leens tot de ingebruikname van het gemeentehuis in Wehe-den Hoorn was de ambtelijke organisatie ondergebracht in café-restaurant De Marne in Wehe-den Hoorn. Het oude gemeentehuis aan de Mernaweg 2 in Wehe-den Hoorn werd in 1909 in gebruik genomen. Omstreeks 1938 werd het gemeentehuis verbouwd. Hierbij werd een karakteristiek torentje verwijderd.

schilderij gemeentehuis Wehe-den Hoorn

Voormalige gemeente Eenrum

De raad van de voormalige gemeente Eenrum vergaderde vanaf het begin in 1811 in een ruimte van het hotel ’t Gemeentehuis aan de Hoofdstraat 4 in Eenrum. In 1885 werd een nieuw gemeentehuis aan de Hoogstraat 1 in gebruik genomen dat tot 1930 als zodanig dienst heeft gedaan. Op 20 december 1930 werd het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 17 in Eenrum geopend.

schilderij gemeentehuis Eenrum

Voormalige gemeente Ulrum

Tot 1925 vergaderde de raad van de voormalige gemeente Ulrum in een zaal van hotel ’t Gemeentehuis aan de Marktstraat 5 in Ulrum. Dit pand is in de dertiger jaren afgebroken. Op deze plaats staat nu een manufacturenwinkel. Het laatste gemeentehuis werd ondergebracht in een voormalige boerderij die omstreeks 1869 is gebouwd en ook heeft gefungeerd als burgemeesterswoning. Het gemeentehuis stond aan de Elensterweg 14 en werd op 1 mei 1925 als zodanig in gebruik genomen.

schilderij gemeentehuis Ulrum

Voormalige gemeente Kloosterburen

In de negentiende eeuw vergaderde de raad van de gemeente Kloosterburen in een ‘gemeentelokaal’ te Molenrij. In 1913 werd een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen aan de Hoofdstraat 14 in Kloosterburen.

schilderij gemeentehuis Kloosterburen

Van herindeling tot nieuw gemeentehuis

Vanaf het moment van de herindeling tot aan de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis werd de sector Welzijn gehuisvest in het voormalige gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) aan de Hoofdstraat 44 in Kloosterburen. De ambtelijke organisatie werd vanaf het moment van de herindeling verder ondergebracht in drie voormalige gemeentehuizen. In Ulrum werd de sector VROM/OW ondergebracht, in Wehe-den Hoorn de sector Bestuurszaken en in Eenrum de sector Financiën.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven