Bouw nieuw gemeentehuis in Leens

Direct na de herindeling werden de vier sectoren van de nieuwe gemeente gehuisvest in drie oude gemeentehuizen en in het pand van de voormalige Intergemeentelijke Sociale Dienst. In haar vergadering van 27 februari 1990 besloot de raad tot instelling van de raadscommissie ad hoc Gemeentehuis, om de bouw van een nieuw gemeentehuis te regelen.

Locatiekeuze

Uit de geschikte 5 locaties in of bij Leens werd unaniem gekozen voor het terrein aan de westzijde van de Ritzemastraat. De royale oppervlakte van bijna 12.000 vierkante meter en de centrale ligging gaven daarbij de doorslag. Met de vroegere eigenaar van het perceel, mevrouw G. Helmus, kon al gauw overeenstemming worden bereikt over de grondverwerving, zodat de raad in zijn vergadering van 26 juni 1990 tot de aankoop kon besluiten. Daarvóór waren de aanwonenden door het college reeds zoveel mogelijk op de hoogte gebracht van de bouwplannen.

nieuwbouw gemeentehuis - bouwput met oude schuur

Vrijstelling provincie

Door het provinciaal bestuur is vervolgens vrijstelling verleend van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Dat naar aanleiding van het concrete bouwplan geen planologische bezwaren zijn ingebracht is, behalve aan het fraaie ontwerp, mede te danken aan de mogelijkheid die de aanwonenden is geboden om met het gemeentebestuur mee te denken over de terreininrichting en bouwkundige vormgeving.

nieuwbouw gemeentehuis - binnenstraat gemeentehuis

B&D Architekten

Na een bureaupresentatie van 3 architecten besloot de raad in zee te gaan met B&D Architekten te Leiden. Inmiddels leek voldoende overeenstemming te zijn bereikt over een aantal geformuleerde uitgangspunten in een eerste versie van een Programma van Eisen. Zo moest het gebouw een functionele levensduur hebben van tenminste 15 jaar, dat wil zeggen dat de ambtelijke organisatie tot 2008 met het gebouw uit de voeten moest kunnen en dat een eventuele verdere groei na 2008 opgevangen moest kunnen worden.

Plan van de maand

Op 30 oktober 1990 werd een schetsontwerp gepresenteerd aan raad en projectgroep. De gepresenteerde schetsen van het eerste uur hebben ten opzichte van de definitieve ontwerptekeningen geen wijzigingen meer ondergaan. In het jaarverslag 1991 van de Welstandszorg Groningen heeft het ontwerp van het gemeentehuis het predikaat ‘Plan van de maand’ ontvangen. B&D Architekten leverden ook het tuinplan en het interieurontwerp. Verder bestond er geen verschil van mening over de keuze uit het vele ingezonden werk voor het te vervaardigen ruimtelijk kunstwerk. Aan dat van Tiddo Nieboer uit Wehe-den Hoorn werd de voorkeur gegeven.

Inspraak

Na vaststelling van het ontwerp op 30 oktober 1990 werd de fase ingeluid van de inspraak door de ambtelijke medewerkers. Over de ruimte-indeling en situering van de vertrekken is veel en vaak heftig gediscussieerd. Menige indeling is besproken, gewijzigd, opnieuw besproken enz. Tenslotte kon de commissie in haar vergadering van 12 juni 1991 adviseren het definitieve ontwerp vast te stellen. Aan de behoeften van de ambtelijke medewerkers bleek maximaal te zijn tegemoetgekomen.

Gunning bouw

Begin januari 1992 adviseerde de raadscommissie het college unaniem uit een selectie van 5 aannemers de bouw te gunnen aan Geveke te Groningen. Op 20 februari 1992 werd omstreeks 15.00 uur op sobere wijze de eerste paal geslagen. De bouw kende een voorspoedig verloop. De planning om vóór de kerstvakantie het gebouw glasdicht en CV-gestookt te krijgen kon worden gehaald.

nieuwbouw gemeentehuis - steenlegging door Vonhoff

Eerste steen en opening

Op 18 juni 1992 legde de heer H.J.L. Vonhoff, de toenmalige Commissaris der Koningin in Groningen, de eerste steen. In mei 1993 verhuisde het ambtelijk personeel naar het nieuwe gebouw. Op 25 september 1993 werd het nieuwe gemeentehuis officieel geopend door mevrouw I.H. Dales, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken.

nieuwbouw gemeentehuis - mevrouw Dales onder paraplu

Datum laatste wijziging: 14 juni 2011.

Terug naar boven