Rekenkamercommissie Het Hoogeland

De gemeente De Marne heeft in 2005 samen met de gemeenten Eemsmond en Winsum een rekenkamercommissie ingesteld. De rekenkamercommissie ‘t Hoogeland is een onafhankelijke commissie en bestaat uit drie leden. De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. De rekenkamer brengt haar advies uit aan de gemeenteraad en de raad besluit vervolgens wat hij met de uitkomsten doet.

Een ieder kan onderwerpen voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij gaat onderzoeken. Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken zijn het grondbeleid van de gemeenten Winsum en De Marne, het functioneren van het samenwerkingsverband van De Marne en Winsum, de aansturing van grote projecten in de gemeente Eemsmond. De rapporten zijn openbaar en zijn te vinden op de website www.rchethoogeland.nl.

De taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening (zoeken op titel "Verordening op de rekenkamercommissie").

Voor meer informatie en contact met de rekenkamer, raadpleeg de website.

Rapporten ook op de gemeentelijke website

Hiernaast vindt u de (tot nu toe) uitgekomen rapporten van de rekenkamercommissie over De Marne als PDF-download.

Datum laatste wijziging: 21 februari 2014.

Terug naar boven