Raadsinformatie

Vanaf  november 2010 publiceren we de agenda's, raadsvoorstellen en vastgestelde raadsnotulen en raadsbesluitenlijsten op de zgn. besluitvormingswebsite.

Ook plaatsen we daar de openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders (B&W) vanaf 2008, en alle verslagen van de overleggen van B&W met de diverse dorpsverenigingen (de zgn. dorpskernbezoeken) vanaf 2006.

Raadsvergaderingen-overzicht

Een overzicht van geplande vergaderingen van de raad over het lopend jaar is als PDF-download te vinden rechts op deze pagina.

Wie-is-wie en nevenfuncties raadsleden

Wilt u weten wie de raadsleden zijn, en welke nevenfuncties zij hebben? U kunt dit zien op de pagina die rechtsboven genoemd wordt (wie is wie raad en college). U komt dan op een pagina van onze besluitvormingswebsite.

Datum laatste wijziging: 12 april 2016.

Terug naar boven