Presidium

De gemeenteraad bepaalt zelf wat er op de agenda komt te staan van de raads- en commissievergaderingen. Zij heeft deze agenderingstaak neergelegd bij het zogeheten ‘presidium’. Naast het vaststellen van de agenda worden andere procedurele zaken besproken, zoals het evalueren van zaken in de raadsvergadering.

Samenstelling presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters plus de voorzitter van de gemeenteraad en wordt ondersteund door de griffier. De vergaderdata van het presidium zijn afgestemd op de raads- en commissievergaderingen. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven