Burgemeester


Bevoegdheden

De burgemeester zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, maar is geen lid van de raad. Hij heeft in de raad alleen een adviserende stem. De burgemeester is ook voorzitter van het college van B&W, daarin heeft hij wél een stem. In bepaalde gevallen zelfs een doorslaggevende.

F.H. Wiersma

burgemeester F.H. Wiersma

Snelle beslissingen

De burgemeester heeft ook eigen bevoegdheden op terreinen waar soms snelle beslissingen nodig zijn, zoals openbare orde en veiligheid. In die rol is hij bijvoorbeeld (mede) verantwoordelijk voor politie, brandweer, rampenbestrijding en het verlenen van vergunningen voor festiviteiten en evenementen.

Toezichtfuncties

Sinds de inwerkingtreding van de zogeheten ‘duale’ Gemeentewet op 7 maart 2002 heeft de burgemeester ook een aantal bestuurlijke toezichtfuncties. Hij ziet toe op de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en op de zorgvuldige behandeling van bezwaren en klachten.

Portefeuille en nevenfuncties burgemeester

Wilt u meer weten over de portefeuille van de burgemeester, en welke nevenfuncties hij heeft? U kunt dit zien op de pagina die rechtsboven genoemd wordt (wie is wie raad en college). U komt dan op een pagina van onze besluitvormingswebsite.

Spreekuur: dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. Alleen op afspraak, via mevrouw J. Kuiper-van der Bleek, telefoon (0595) 42 1056. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het hier naast staande  formulier.

Datum laatste wijziging: 12 juli 2013.

Terug naar boven