Dorpskernbezoeken

Jaarlijks bezoekt het college alle dorpsverenigingen in de gemeente om zo op de hoogte te blijven van wat er leeft.

Het dorpenoverleg in 2009 heeft in drie sessies plaatsgevonden. Er is geen overleg geweest met de afzonderlijke dorpsbesturen. In 2010 heeft het college van B&W kennismakingsgesprekken gehouden met de diverse dorpen. Hiervan zijn geen verslagen gemaakt. Vanaf 2011 worden weer dorpskernbezoeken afgelegd.

De verslagen staan op een andere website

Alle verslagen van de overleggen van B&W met de diverse dorpsverenigingen (de zgn. dorpskernbezoeken) vanaf 2006 publiceren we op de zgn. besluitvormingswebsite. U kunt ze vinden onder het tabje 'vergaderingen'.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven