Partnergemeente Dötlingen

De gemeente De Marne heeft een partnergemeente in Europa, namelijk de gemeente Dötlingen in Duitsland. In 1985 zijn de afspraken tussen destijds de gemeente Ulrum en het bestuur van de gemeente Dötlingen vastgelegd in een oorkonde. De bevordering van de betrekkingen tussen de burgers onderling heeft de prioriteit in deze partnerschap.

Rathaus Doetlingen in Neerstedt

Dötlingen ligt in het noorden van Duitsland

De gemeente Dötlingen ligt in het noorden van Duitsland in de driehoek Oldenburg – Bremen – Hannover. Het gemeentehuis vindt u niet in de plaats Dötlingen maar in Neerstedt. In de gemeente vindt u overwegend akkerbouwgebieden.

Partnerschap bestond al voor de herindeling

Voor 1990 was sprake van gelijkwaardige gemeenten. De gemeente Dötlingen en de voormalige gemeente Ulrum hadden veel overeenkomsten. Door de herindeling in 1990 zijn de verhoudingen tussen de beide gemeenten wat gewijzigd. Zo telt bijvoorbeeld de gemeente Dötlingen 6.000 inwoners terwijl de gemeente De Marne ongeveer 11.000 heeft. Dit heeft echter geen afbreuk gedaan aan de goede verstandhouding tussen beide gemeenten.

Voor meer informatie over de gemeente Dötlingen kunt u terecht op hun eigen website.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2011.

Terug naar boven