De gemeentelijke archieven

In het gemeentearchief kunt u op afspraak zelf naspeuringen doen in archieven en collecties van de gemeente De Marne en de voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen. De pagina Archief van de gemeente in de Gemeentewinkel vertelt u uitgebreider over dit onderwerp.

Groninger Archiefnet, Openarch.nl, Wiewaswie.nl en RHC Groninger Archieven

De website Groninger Archiefnet is een website van de Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie, en bevat een overzicht van hun historische archieven. De website is een goed uitgangspunt voor het plegen van genealogisch en historisch onderzoek.

Ook kunt u zelf achter uw computer al veel genealogisch onderzoek doen via bijv. de website Openarch.nl of  Wiewaswie.nl.

Verder kunt u veel informatie vinden via het RHC Groninger Archieven.

Historische kringen

In de gemeente functioneren twee historische kringen, te weten de Historische Kring Eenrum en de Historische Kring De Marne. Beide kringen organiseren activiteiten als lezingen, door eigen leden en genodigden; excursies, binnen of buiten De Marne; studieprojecten, en publicaties. Ook hebben beide verenigingen een documentatiecentrum / -verzameling.

Archiefinventarissen en huisnummerlijsten

Hieronder vindt u de archiefinventarissen en huisnummer(conversie)lijsten van de voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen:

Datum laatste wijziging: 09 november 2017.

Terug naar boven