Wet openbaarheid van bestuur

De gemeente moet net als andere overheden “in openheid functioneren”: burgers moeten kunnen nagaan welke besluiten de gemeente neemt, hoe zij die uitvoert en op welke informatie zij dat baseert. Een belangrijk middel voor de burger om zicht te houden op wat de gemeente doet, is de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”). In het kader van deze wet kan een burger de gemeente om informatie vragen.

De pagina Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur in de Gemeentewinkel vertelt u uitgebreider over dit onderwerp.

Datum laatste wijziging: 05 december 2014.

 

Terug naar boven