Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. In de wet staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Doet ze dit niet dan loopt de gemeente de kans dat ze een vergoeding (= dwangsom) moet betalen.Als de gemeente niet binnen een vastgestelde tijd een besluit heeft genomen, overschrijdt ze de beslistermijn. Ze blijft dan 'in gebreke', zoals dat officieel heet.

De pagina Dwangsom bij niet tijdig beslissen in de Gemeentewinkel vertelt u uitgebreider over dit onderwerp.

Datum laatste wijziging: 05 december 2014.

 

Terug naar boven