Klacht tegen ambtelijk of bestuurlijk optreden

Er bestaat een regeling in de gemeente De Marne voor het behandelen van klachten over gedragingen van ambtenaren of het bestuur. Indien u ontevreden bent over een bepaalde gedraging van een ambtenaar van de gemeente of (een lid) van het bestuur, kunt u een klacht indienen.

De pagina Klacht over de gemeente indienen in de Gemeentewinkel vertelt u uitgebreider over dit onderwerp.

Datum laatste wijziging: 05 december 2014.

Terug naar boven