Brieven aan de gemeente


Hoe kunt u het beste een brief aan de gemeente adresseren?


Brieven aan het college van B&W

Brieven die gericht zijn aan het College van burgemeester en wethouders worden in principe altijd geregistreerd. Deze brieven zijn daardoor altijd terug te vinden. De meeste brieven kunnen daarom het best als volgt worden geadresseerd :

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens

Dit betekent echter niet dat de brieven direct naar B&W gaan. Ze gaan namelijk eerst naar een beleidsambtenaar die het college over de brief adviseert. U krijgt in principe altijd een ontvangstbevestiging van uw brief, met daarin een registratienummer waar u naar kunt verwijzen, en de naam en het telefoonnummer van de ambtenaar die uw brief in behandeling heeft.

Brieven aan de gemeenteraad

Een brief die gericht is aan de gemeenteraad wordt altijd geplaatst op de agenda van de (meestal eerstvolgende) gemeenteraadsvergadering (lijst ingekomen stukken). Daardoor is de brief automatisch openbaar. Als u dat niet wilt, verzoeken wij u dit in de brief te vermelden. Wanneer u een brief aan de raad wilt schrijven, luidt de adressering:

Aan de Gemeenteraad van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens

U krijgt in principe altijd een ontvangstbevestiging van uw brief, met daarin een registratienummer waar u naar kunt verwijzen, en de naam en het telefoonnummer van de ambtenaar die uw brief in behandeling heeft, in dit geval de raadsgriffier.

Als u een brief aan zowel de gemeenteraad als het college wilt sturen met verder dezelfde inhoud, kunt u het beste hiervan twee aparte brieven maken, omdat beide brieven elk volgens een andere procedure behandeld worden, dit als gevolg van het dualisme.

Als u brieven aan de gemeenteraadsfracties wilt sturen kunt u dit het beste doen naar het huisadres van de fractievoorzitters van de politieke partijen in onze gemeenteraad, niet naar het adres van de gemeente.

Verdere tips

Informatie over behandeling van e-mails vindt u op de pagina Contact met de gemeente.

Datum laatste wijziging: 26 april 2012.

Terug naar boven