Belangrijke telefoonnummers


Gemeentehuis:


Afdeling Sociale Zaken en Werk (in Winsum):

Telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur via (0595) 750 300.

Afvalinzameling (huisvuil):

Het huisafval wordt in De Marne opgehaald door de afvalinzameling- en reinigingsdienst van Omrin. Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij het service informatiepunt (SYP) van Omrin. U kunt dit informatiepunt bereiken via telefoonnummer 0900-2100215 (lokaal tarief) of syp@omrin.nl. Wanneer u belt met SYP krijgt u een standaardmededeling te horen over de kosten. Deze mededeling is voor u niet van toepassing.

Meldpunt Zorg en Overlast gemeente De Marne:

Als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving, kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente heeft een eigen Meldpunt Zorg en Overlast dat u daarvoor kunt bellen. Via het Meldpunt wordt hulp en advies geboden om te voorkomen dat het echt misgaat: Maandags t/m vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur via (0595) 421029.

Algemeen alarmnummer (ambulance, politie, brandweer) in noodsituaties:

1-1-2

Alarmnummer bij dierenleed:

1-4-4 (zie ook de website 144 Red een dier)

Niet urgente meldingen:


Huisartsen:


Doktersdienst Groningen:

In de avonduren (van 17.00 tot 8.00 uur), in het weekend en tijdens feestdagen heeft de eigen huisarts geen dienst. U doet dan een beroep op de Centrale Doktersdiensten Groningen, bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-9229.

Ziekenhuizen:


ANWB:


Storingsnummers:


Telefonische hulpdiensten:

Meer adres- en telefooninformatie vindt u in de Digitale gemeentegids en op de pagina Omgaan met risico's in De Marne.

Datum laatste wijziging: 15 mei 2017.

Terug naar boven