Politiek en organisatie

Op dit gedeelte van de website vindt u diverse informatie over het bestuur en de organisatie van de gemeente De Marne:

Beleidsnotities en statistieken Hier vindt u door de raad en collega van B&W vastgestelde beleidsnotities, verdeeld per beleidsthema. Ook staan er links naar de informatie over De Marne van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Brieven aan de gemeente Hier vindt u informatie over hoe u het beste een brief aan de gemeente kunt sturen (college van B&W en/of gemeenteraad), en wat er dan verder mee gebeurt.

De gemeentebegroting Hier staan per jaar downloadbare versies van de vastgestelde programmabegroting van de gemeente. De concepten kunt u vinden bij de vergaderstukken op de besluitvormingswebsite.

De gemeentelijke organisatie Op deze pagina's staat info over werken bij de gemeente, de opbouw van de ambtelijke organisatie, en de geschiedenis van de organisatie.

De jaarstukken (jaarrekening) Hier vindt u per jaar een downloadbare versie van de vastgestelde jaarrekening van de gemeente. De concepten kunt u vinden bij de vergaderstukken op de besluitvormingswebsite.

Dorpskernbezoeken De vergaderverslagen van de zgn. dorpskernbezoeken kunt u vinden op de besluitvormingswebsite. Dit zijn vergaderingen van het college van B&W met de besturen van de dorpsverenigingen in de gemeente.

Het gemeentebestuur Op deze pagina's vindt u informatie over de samenstelling en het verschil in functie van gemeenteraad en college van B&W, en informatie over de rol van burgemeester in het gemeentebestuur.

Het gemeentehuis Op deze pagina's staat informatie over de huisvesting van de gemeente, met name over het karakteristieke gemeentehuis, en de geschiedenis van dit gebouw. Verder vindt u nog info over exposities in het gemeentehuis, en de in de hal aanwezige kunstvoorwerpen.

Openingstijden Hier vindt u informatie over de openingstijden van het gemeentehuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maatschappelijk werk, Sociale Zaken en de milieustraat.

Raadsinformatie Vanaf  november 2010 publiceren we de agenda's, raadsvoorstellen en vastgestelde raadsnotulen en raadsbesluitenlijsten op de zgn. besluitvormingswebsite. Ook kunt u daar de vergaderverslagen vinden van de zgn. dorpskernbezoeken. Dit zijn vergaderingen van het college van B&W met de besturen van de dorpsverenigingen in de gemeente. Op de 'normale' website vindt u een pagina met een vergaderkalender en links naar de websites van de poltieke partijen in De Marne.

Tarieven gemeentelijke diensten Hier vindt u alle verordeningen en regelingen van De Marne waarin tarieven voor diensten en producten van de gemeente worden genoemd.

Verkiezingen en referenda Hier vindt u algemene informatie over verkiezingen in De Marne. Verkiezingsuitslagen vindt u echter op de nieuwspagina Dossier verkiezingen.

Verordeningen en regelingen Op deze pagina's vindt u informatie over alle geldende verordeningen in de gemeente. Al onze verordeningen worden ook gepubliceerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) op www.overheid.nl. De vastgestelde beleidsnotities vindt u echter alleen op een pagina op onze eigen website.

Datum laatste wijziging: 19 oktober 2012.

Terug naar boven