Openingstijden taakveld Ruimte

Sinds november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne. Het rijk heeft kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Om hieraan te kunnen voldoen hebben de Groninger gemeenten en de provincie Groningen de Omgevingsdienst Groningen opgericht. Hierin werken alle 23 gemeenten in Groningen en de provincie samen. Hoewel de uitvoering bij de ODG is komen te liggen, blijft het beleid onverminderd de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer APV, bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

Aanvragen vergunning blijft ongewijzigd

Het aanvragen van een vergunning blijft ongewijzigd. De aanvraag dient u in via het omgevingsloket online of op papier bij de gemeente De Marne. De afhandeling van de aanvraag wordt wel gedaan door de ODG. Hierdoor kan het zijn dat een medewerker van de ODG contact met u opneemt over uw vergunning, melding, aanvraag, controle of klacht. Lees meer over de omgevingsvergunning in onze Gemeentewinkel.

Werken op afspraak

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

Datum laatste wijziging: 07 april 2017.

Terug naar boven