Openingstijden milieustraat Leens

Vanuit het gebouw tegenover het gemeentehuis in Leens werkt het taakveld Beheer voor de hele gemeente. Klachten, opmerkingen, suggesties of wensen die gaan over bijvoorbeeld wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. kunt u online doorgeven via Melding openbare ruimte in de Gemeentewinkel of bij de receptie in het gemeentehuis.

Voor dringende zaken  over wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc.  buiten kantooruren is het telefoonnummer: 06 - 55 84 1151.

Grofvuil inleveren

Bij de gemeentelijke milieustraat aan de Ritzemastraat 9f te Leens kunt u als particulier uw grof huishoudelijk afval tegen betaling (uitsluitend per pin) inleveren op vrijdagen van 13.00 tot 15.30 uur. De openstelling van de milieustraat is alleen bedoeld voor particulieren. 

Zie voor meer informatie de productpagina's in de Gemeentewinkel.

Inwoners van De Marne kunnen bij Omrin een digitale afvalkalender (kalender met inzameldata diverse afvalstoffen op adres) opvragen. Voor het bekijken van de afvalkalender heeft u Silverlight nodig. Wilt u een papieren versie van uw afvalkalender aanvragen? Neem dan contact op met SYP.

De kosten (prijspeil 2017)

Datum laatste wijziging: 03 januari 2017.

Terug naar boven