Programma Lauwersoog

Visie op een duurzame, toekomstgerichte vissershaven en een aantrekkelijke plek voor toeristen in Lauwersoog

Lauwersoog heeft een bijzondere ligging: op de grens van zout en zoet water, tussen de natuurgebieden het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Het ligt tussen toeristische trekpleisters langs de Waddenkust, waartoe onder andere Dokkum, Zoutkamp en Pieterburen behoren. De provincie Groningen en gemeente De Marne creëren samen met particuliere ondernemers en de visserij van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte vissershaven en een aantrekkelijke plek voor toeristen. De visie hierop staat beschreven in het Programma Lauwersoog.

Programma Lauwersoog - foto haven Lauwersoog

Thema's Programma Lauwersoog

Het Programma Lauwersoog beschrijft een aantal thema's, zoals:

Om duurzame visserij in Lauwersoog mogelijk te maken is het nodig om de visserskade, de visafslag en de faciliteiten voor vissersboten, zoals waterpompen en stroomvoorzieningen, te verbeteren. Verder willen we onder andere via een verse vismarkt de visserij en het toerisme dichter bij elkaar brengen.

Het is de bedoeling om het water in Lauwersoog meer beleefbaar te maken. Door de aanleg van het Lauwersom (wandel/fietsnetwerk) wordt een gang door het gebied een kleine ontdekkingstocht. Via verschillende routes kunnen allerlei mooie plekken in de omgeving worden bezocht. Bezoekers komen zo in aanraking met de visserij, het wad, het landschap en de cultuurhistorie in en rond Lauwersoog.

We bestuderen de mogelijkheden om op termijn de capaciteit van de schutsluis te vergroten, om lange wachttijden voor de recreatievaart in de toekomst te voorkomen. Voor de korte termijn moeten de buitendijkse jachthaven, verbeterde wachtvoorzieningen en aangepaste openingstijden voor een betere doorstroming gaan zorgen.

Beleef Het Informatie Paviljoen (HIP)

Sinds april 2013 heeft Lauwersoog een eigen informatiepunt: Het Informatie Paviljoen, oftewel HIP. Hier kunnen bezoekers informatie vinden over de visserij, het Nationaal Park Lauwersmeer, het UNESCO werelderfgoed Wadden, de ontwikkelingen op Lauwersoog en de evenementen in en rondom de haven. In het HIP is het Lauwersmeergebied op een bijzondere manier te ervaren met beeld en geluid.

Programma Lauwersoog - foto HIP

Telefoon: (0519) 349070.
Adres: Haven 6,  9976 VN Lauwersoog.

Eenvoudig te vinden in de haven van Lauwersoog.

Contact

Voor meer informatie over de investeringen in het Lauwersmeergebied kunt u contact opnemen met Thijs Klompmaker, Programmamanagement.

Datum laatste wijziging: 03 oktober 2016.

Terug naar boven