Ondernemen

De Marne is een plattelandsgemeente met veel werkgelegenheid in de agrarische sector. De gemeente ligt aan de Waddenzee en heeft een visserijhaven. Ook de sector visserij (inclusief de aanverwante industrie├źn) is daarom een belangrijke economische pijler. Door de ontdekking van rust en ruimte door recreanten groeit de sector toerisme en recreatie gestaag. In deze drie sectoren kent de gemeente de meeste werkgelegenheid.

tractoren

De gemeente

De Marne had tot voor kort alleen nog kavels voor bedrijven beschikbaar op de bedrijventerreinen in Kruisweg, bedoeld voor tuinbouw gelieerde bedrijven en op Lauwersoog, bedoeld voor haven gelieerde bedrijven. Om ook voor andere bedrijven kavels beschikbaar te hebben is de gemeente momenteel bezig aan de Oostzijde van Ulrum een nieuw bedrijvenpark te realiseren.

Heiploeg Zoutkamp

Ondernemersplatform De Marne

De Marne hecht grote waarde aan een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Samen met de ondernemers is daarom het Ondernemersplatform opgezet. Hierin overleggen de ondernemers- en handelsverenigingen, het Midden- en Kleinbedrijf en de gemeente een aantal keren per jaar met elkaar. Dit overleg resulteert in nieuwe beleidsvoornemens, toekomstplannen en initiatieven.

Meer informatie: Mevrouw P.G. de Vries, telefoon (0595) 42 1078.

Datum laatste wijziging: 13 november 2012.

Terug naar boven