Westernieland

Na de laatste bedijking van de Hunze-boezem, rond 1350, werd dit dorp gesticht en heette toen Mariaburen. Opvallend is dat de dertiende-eeuwse NH-kerk niet midden in het dorp staat maar aan de westzijde. Dit is het gevolg van de Kerstvloed van 1717 die bijna het hele dorp wegspoelde. Hierna werd het meer oostwaarts weer herbouwd. De bewoners hielden zich vroeger bezig met de robbenvangst. Een stille getuige hiervan is het grafschrift van de in 1871 gestorven robbenjager Tjark Visser. Westernieland is ook de geboorteplaats van de bekende cabaretier Freek de Jonge (1944). 

Adresinformatie

Vereniging Dorpsbelangen Westernieland
p.a. Tammesweg 1
9956 TD  Den Andel
tel. (0595) 528259
e-mail: mts.bouwman@comveeweb.nl

Terug naar boven