Oefendorp Marnehuizen

De gemeente De Marne heeft eigenlijk niet 21 maar 22 dorpen. Op het grondgebied van De Marne ligt namelijk ook het grootste oefendorp van Europa, Marnehuizen. Generaal-majoor Seijn, waarnemend Bevelhebber van de Koninklijke Landmacht, heeft op 19 april 2002 onder grote belangstelling het oefendorp Marnehuizen officieel geopend. In Marnehuizen worden militairen opgeleid en getraind voor vredesmissies in verstedelijkte gebieden.

Marnehuizen - Centraal Station

Het oefendorp bestaat uit 122 objecten, waaronder tientallen huizen en verscheidene schuren en winkels. Om het zo realistisch mogelijk te maken heeft het dorp een gemeentehuis, een treinstation met spoorwegovergang, een bank, een school, een benzinestation, een industrieterrein en een rioolstelsel. De straten zijn voorzien van telefooncellen, afvalcontainers en verkeers- en straatnaamborden. De huizen hebben elektriciteit. In het dorp staan auto's.

Oefendorp Marnehuizen ligt in het grootste oefenterrein van Nederland, de Marnewaard. Het dorp behoort tot de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Jaarlijks komen zo’n zes- tot achtduizend militairen naar het oefenterrein om te trainen en zich voor te bereiden op optreden in verstedelijkt gebied.

Terug naar boven