Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Op deze pagina vindt u diverse beleidsnotities van de gemeente die u kunt downloaden.

Algemeen beleid voor reclame- en verwijzingsborden (22-06-2004).pdf

Beeldkwaliteitsplan winkelcentrum Leens (19 oktober 2010).pdf

Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum Leens DEFINITIEVE versie (ingescand, met handtekeningen).pdf

Beleid onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (14-12-2004).pdf

Beleidsregels subsidie voor particuliere woningverbetering gemeente De Marne 2014-2021 (3-6-2014).pdf

Brandpreventiebeleid bestaande bouw (24-02-2004).pdf

Convenant met dorpsverenigingen (25 januari 2007).pdf

Cultuurhistorische verkenning Leens - maart 2005.pdf

Delegatiebesluit Wro-bevoegdheden (28 oktober 2008).pdf

De Marne blijvend de moeite waard (Integraal beleidskader krimp en leefbaarheid).pdf

Identiteitsvisie Eenrum (concept) inspraakversie (23-05-2007).pdf

Identiteitsvisie Eenrum - rapportage.pdf

Identiteitsvisie Eenrum (in raad 25 maart 2008 vastgesteld).pdf

Masterplan Leens (mei 2005).pdf

Nota Archeologiebeleid Regioraad Noord-Groningen - aug. 2006.pdf 22,0 MB

Nota Archeologiebeleid - aug. 2006 - div. kaartmateriaal.pdf 13,4 MB

Nota Burgerparticipatie De Marne (25 oktober 2011).pdf

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2004-2007 (25 november 2003).pdf

Notitie antennebeleid gemeente De Marne (13-12-2011).pdf

Notitie Integraal Ruimtelijk handhavingsbeleid 2008-2011.pdf

Rapport inspectie VROM-regelgeving en -beleid (27-07-2004).pdf

Waterplan gemeente De Marne (september 2006).pdf

Waterplan gemeente De Marne - visiekaart (september 2006).pdf

Welstandsnota gemeente De Marne (22 maart 2016).pdf 29.87 MB

Welstandsnota - uitbreiding excessenregeling (25-11-2014).pdf

Woon- en leefbaarheidsplan (20-12-2011).pdf

Landschapsontwikkelingsplan Noord Groningen

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) bestaat uit meerdere deelrapporten. Wegens de grootte van de bestanden (variërend van 14 tot 126 MB) worden hieronder alleen het hoofdrapport en de gebiedsuitwerking Waddenkust aangeboden als PDF-download.

LOP Noord Groningen - Hoofdrapport.pdf 22,4 MB

LOP gebiedsuitwerking Waddenkust.pdf 18,3 MB

Datum laatste wijziging: 31 maart 2016.

Terug naar boven