Nieuwsbericht Uitschrijving uit Basisregistratie Personen van de heer J.B. Buurlage

Gepubliceerd op: 08 september 2017

Als u verhuist moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat wonen, u wordt dan ingeschreven op het nieuwe adres. Als u geen wijziging doorgeeft kan er door de gemeente een onderzoek ingesteld worden. Er wordt dan onder andere een aangetekende brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven, dan kan de gemeente u uitschrijven uit de BRP. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. De gemeente probeert u nu ook via deze weg te wijzen op het feit dat u een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om ingevolge artikel 2.22 Wet BRP onderstaande perso(o)n(en) uit te schrijven:

De heer J.B. Buurlage, geboren 13-02-1994, m.i.v. 08-09-2017.

De genoemde perso(o)n(en) hebben vier weken de tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op de datum die vermeld staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld Burgerzaken, telefoon (0595) 575500.

Terug naar boven