Bekendmaking WOZ-beschikkingen

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat alle onroerende zaken elk jaar worden getaxeerd. De waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de regels van de Wet WOZ en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren. Hiervoor voert zij bij gemeenten verschillende onderzoeken en inspecties uit.

Op basis van de onderzoeken beoordeelt de Waarderingskamer of een gemeente aan het begin van het jaar WOZ-beschikkingen mag versturen. Voor de gemeente De Marne is inmiddels de goedkeuring verleend. Dit betekent dat de gemeente over mag gaan tot het verzenden van WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen. Meer informatie over de Waarderingskamer kunt u vinden op www.waarderingskamer.nl

 

 • Soort bekendmaking:belastingbesluit
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven