Bekendmaking Wijzigingen Participatiewet per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari gaan er een aantal belangrijke zaken veranderen in de Participatiewet, waaronder een wijziging in de kostendelersnorm en schuldregeling. Alle cliënten van Sociale Zaken en Werk  Hoogeland ontvangen hierover in januari 2016 een brief, in combinatie met het overzicht van inleverdata voor het wijzigingsformulier & de uitkeringsdata 2016.

De wijzigingen in de wet houden het volgende in:

Taaleis (artikel 18b Participatiewet)
Met de Wet taaleis krijgt u de verplichting de Nederlandse taal te beheersen. De taaleis betreft een inspanningsverplichting en deze gaat normaal gesproken per 1 januari 2016 in. Als u op 31 december 2015 algemene bijstand ontvangt, gaat deze plicht pas vanaf 1 juli 2016 gelden.

Kostendelersnorm (artikelen 19a, 22a en 24 Participatiewet)
De uitvoering van de norm voor kostendelers wordt gemakkelijker gemaakt. Dit gebeurt door in de wet apart te bepalen wanneer er sprake is van een 'kostendelende medebewoner'. De nieuwe kostendelersnorm geldt alleen als u 21 jaar of ouder bent en kostendelende medebewoners heeft. Een "kostendelende medebewoner' is iemand die 21 jaar of ouder is en het hoofdverblijf in dezelfde woning als u heeft. Uw echtgeno(o)t(e), personen met een commerciële relatie en studenten zijn hier uitzonderingen op.

Niet-rechthebbende partner (artikel 24 Participatiewet)
U valt niet meer onder de kostendelersnorm wanneer u gehuwd bent en u, naast uw partner die geen recht op een uitkering heeft, verder geen kostendelende medebewoners heeft. In dat geval heeft u recht op 50% van de gehuwdennorm. Wanneer dit voor u betekent dat uw uitkering lager wordt en u er dus op achteruit gaat, blijft u over de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 recht houden op de hogere uitkering die u nu ook ontvangt.

Schuldregeling bij overtreding inlichtingenplicht (artikel 60c Participatiewet)
Er wordt geen medewerking verleend aan een schuldregeling als wij een vordering op u hebben die is ontstaan doordat u niet heeft voldaan aan uw inlichtingenplicht. Dit geldt overigens alleen als het zo is dat de medewerking aan een regeling leidt tot een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de vordering.

Vrijlating inkomsten uit arbeid (artikel 31 Participatiewet)
De vrijlating van inkomsten uit arbeid geldt nu voor een aaneengesloten periode van zes maanden. Het hoeft straks geen aaneengesloten periode meer te zijn. De vrijlating kan hiermee ook ingezet worden voor verschillende, losse periodes van arbeidsinkomsten.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:22 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven