Bekendmaking Wijziging verordening Marktgelden 2011

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 25 oktober 2011 vastgesteld: de “1e Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2011”.

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De bepaling ten aanzien van het tarief in artikel 5.2 wordt verlaagd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011.

De genoemde verordening ligt gedurende een periode van 12 weken kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne,

R. Ritzemastraat 2 te Leens. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De actuele verordening is uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op deze website ( Direct naar: Regelgeving De Marne op Overheid.nl)

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:27 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven