Bekendmaking Wijziging Rechtspositieregeling ambtenaren (CAR-UWO)

In zijn vergadering van 19 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de Rechtspositieregeling ambtenaren CAR-UWO gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

De gewijzigde CAR-UWO kan met ingang van de datum van inwerkingtreding ook worden geraad­pleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen).

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:14 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven