Bekendmaking Wijziging ontwerpwegenlegger provinciale wegen in De Marne

Ontwerpwegenlegger
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een gewijzigd ontwerpwegenlegger hebben opgemaakt. In deze wegenlegger wordt vastgesteld welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft. De wijzigingen hebben alleen betrekking op de provinciale wegen.

Ter inzage
De gewijzigde ontwerpwegenlegger ligt van 29 maart tot en met 10 mei 2013 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze tegen de gewijzigde ontwerpwegenlegger indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9965 ZG te Leens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer via telefoonnummer (0595) 575500.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:28 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven