Bekendmaking Wijziging mandatering bevoegdheden

Burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben bij besluit van 18 november 2014 de mandatering zoals die geregeld is in het Mandaatstatuut gemeente De Marne aangepast. In verband met de invoering van het directiemodel in de gemeentelijke organisatie is de uitoefening van bevoegdheden die voorheen aan afdelingshoofden was gemandateerd, nu gemandateerd aan de directeur en de adjunct-directeur. De directeur en adjunct-directeur hebben bij besluit van 27 november 2014 diverse bevoegdheden ondergemandateerd aan medewerkers. De besluiten van het college en van de directie treden in werking op de dag volgende op de datum van deze publicatie en werken terug tot 1 oktober 2014.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:4 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven