Bekendmaking Wijziging Legesverordening 2014

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 18 februari 2014 vastgesteld:
De Eerste wijziging Legesverordening 2014.

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.
In hoofdstuk 5 van titel 1 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart) zijn diverse tarieven gewijzigd. De datum van ingang van de heffing voor deze wijziging is 9 maart 2014. Tevens zijn een drietal redactionele wijzigingen opgenomen.
De genoemde verordening ligt gedurende een periode van 12 weken kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordening is ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:20 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven