Bekendmaking Wet milieubeheer besluit lozen buiten inrichting Brugweg Ulrum

Publicatie nadere eis op basis van artikel 1.6 Besluit lozen buiten inrichtingen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten door een maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, dat het bronneringswater voor een bodemsanering op het gemeentelijk perceel Brugweg 8, 9971 CS Ulrum, mag worden geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:14 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9971CS
   
   
Kaart met een markering op 8 9971CS Nederland
Terug naar boven