Bekendmaking Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden (Stb. 2017, 77). Op grond van de nieuwe Wet aanpak woonoverlast kan de gemeenteraad woonoverlast tegengaan door bij verordening vast te leggen dat een gebruiker van een erf of woning zorgt dat er geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden veroorzaakt wordt. De bevoegdheid om een gedragsaanwijzing te geven in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom ligt bij de burgemeester.

De gemeenteraad van de gemeente De Marne heeft op 28 november 2017 besloten om artikel 151d Gemeentewet toe te voegen aan de Algemeen Plaatselijke Verordening en hiermee de bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen. De burgemeester stelt regels vast over het gebruik van deze bevoegdheid. Deze regels gelden ook in de toekomstige gemeente Het Hogeland (gemeenten De Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond).

De regels Wet aanpak woonoverlast BMWE-gemeenten zijn te vinden zijn op www.overheid.nl en op www.demarne.nl Deze regels treden in werking op 9 januari 2018.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:11 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven